100% ochrony przed problemami Twojej spółki

Skup spółek,  Zakładanie spółek, Aktualizacje KRS
Likwidacje, Restrukturyzacje, Upadłości

Ponad 15 letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów spółek kapitałowych.
Zadłużona lub niepotrzebna spółka? Brak majątku żeby przeprowadzić upadłość? Koszty i procedury likwidacji Cię zniechęcają? 

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Spółki z o.o., Spółki Akcyjne, Proste Spółki Akcyjne, Spółki Komandytowe.
Upadłości, Likwidacje, Restrukturyzacje, Odkup spółek, Prostowanie zaległości i braków w dokumentacji.
Przekształcenia, Redukcja długów, Przesunięcia majątkowe, Wstrzymywanie egzekucji, Ochrona majątku i Zarządu.
Aktualizacje i prostowanie błędnych wpisów w KRS, odwołania od decyzji Sądów. Rejestracje spółek. 
Rozumiemy, jak ważna jest Twoja firma. Prowadzimy sprawy do skutecznego finału. Dajemy Ci gwarancję definitywnego rozwiązania problemu.
Cechuje nas szybkość działania. Po analizie sytuacji przedstawiamy najlepsze możliwe rozwiązania i możliwości a po akceptacji od razu je wdrażamy.
Nie wahaj się powierzyć problemów specjalistom. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwoli Ci zająć się innymi, ważnymi dla Ciebie sprawami.
profesjonalizm

Profesjonalne rozwiązania

Jesteśmy po to, aby wybrać jak najlepsze rozwiązania problemów w  Twojej Firmie. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli działania podejmie się odpowiednio wcześnie z każdego kłopotu można wyjść obronną ręką. Czasami przeczekanie nie jest wyjściem, później może być gorzej. Jeśli firma nie przynosi zysków może warto zmienić branżę, profil, koncepcję? Oczekiwanie aż zła passa się odwróci może czasem przynieść opłakane skutki kiedy każdy dzień zwłoki to ponoszone niepotrzebnie koszty a środki te można relokować w taki sposób, aby przynosiły zysk. Im dłużej zwlekamy z decyzją tym mniej zasobów da się skutecznie uratować.

Chcesz pozbyć się spółki?

Założyłeś spółkę a zmieniły się plany? Pomysł nie wypalił? Wspólnik zrezygnował? Nie otrzymałeś finansowania? Powstał konflikt między Wspólnikami lub chcesz aby usunięto Cię z Zarządu i wykreślono z KRS? A może zakończyłeś już działalność, nie chcesz dalej ponosić kosztów z tytułu księgowości lub utrzymywania siedziby, składać deklaracji, sprawozdań, likwidować?  Spółka ma braki w dokumentach? Stan księgowy nie pokrywa się z faktycznym? Na spółkę nałożono kary, grzywny, są egzekucje w trakcie? Rośnie zadłużenie a spółki nie stać na złożenie wniosku o upadłość? Pozwól sobie pomóc. 

W czym możemy pomóc?

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę kilku wybranych zagadnień, w których chętnie służymy pomocą.
Zmiany w KRS. Wszelkiego rodzaju zmiany i aktualizacje w Krajowym Rejestrze Sądowym - między innymi zmiany dotyczące Udziałowców, Zarządu oraz Organu Nadzoru, siedziby i adresu, rodzaju działalności, wysokości kapitału zakładowego, zapisów w Umowie Spółki, przekształceń - oraz wiele innych.
Korygowanie błędnych danych w KRS. Wszelkiego rodzaju zmiany, naprawa błędów, prostowanie po odrzuceniach wniosków przez Sąd Rejestrowy. Uzupełnianie dokumentów, uchwał. Aktualizacje po zbyciu spółki gdy Nabywca nie dokonał zmian, wykreślanie  nieaktualnych danych adresowych.
Postępowania odwoławcze w KRS. Wszelkiego rodzaju skargi i odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów Rejestrowych. Skargi dotyczące odrzuceń wniosków, dokonania błędnych wpisów, niesłusznego ukarania grzywnami, odmowy dokonania zmian i inne również w postępowaniach o wykreślenie czy likwidację.
Zakładanie spółek. Rejestracje nowych spółek w s24 i PRS bez wymogu wiązania się umowami  na korzystanie z  adresu czy księgowości. Przygotowywanie wszelkich uchwał i niezbędnych dokumentów, składanie wniosków i nadzór. Weryfikacja dokumentów i wniosków, poprawki błędów. 
Likwidacje, upadłości, restrukturyzacje. Wszelkiego rodzaju postępowania dotyczące likwidacji nierentownych spółek, wykreślenia podmiotów z rejestru KRS, postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, analiza, doradztwo, przygotowywanie dokumentów, wniosków.
Kupno i przejęcia spółek. W wielu przypadkach w zależności od wartości i stanu podmiotu odkupujemy lub przejmujemy spółki niechciane, kłopotliwe, zadłużone, z brakami w dokumentacji i innymi mankamentami, spółki, które działały jak i te, które z różnych względów działalności nie podjęły. 
Męczy Cię Twój biznes?
Firma nie przynosi już takich zysków jak kiedyś? Chciałbyś zrezygnować ale po spłacie wszystkich zobowiązań z majątku niewiele zostanie, a Ty chcesz zachować to, na co ciężko pracowałeś? Pomożemy. 
Ryzyko po naszej stronie
Ponosimy pełną odpowiedzialność finansową za skutki wszelkich podjętych przez nas działań w Twojej firmie. Jeśli efekt nie byłby zadowalający - obciąży to tylko Nas, Ty śpisz spokojnie. 
Likwidacja? Upadłość?
To są długotrwałe procesy. Możemy je przeprowadzić w Twojej firmie. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Możemy odkupić Twój podmiot, zrestrukturyzować. To rozwiązanie szybkie i korzystne.
Szukaj