Polityka prywatności

Informacje na temat cookies oraz przetwarzania danych  

Zasady przetwarzania danych

 1. Informacje ogólne. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 2. Podstawy przetwarzania danych. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez niego ze Strony.  W przypadku przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje w Formularzu kontaktowym – cele przetwarzania związane są z komunikacją z Użytkownikiem. Dane podawane w formularzu kontaktowym przez Użytkownika mają służyć tylko do precyzyjnego udzielenia odpowiedzi dotyczącej danej sprawy. Podstawą prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Użytkownikiem. Zakres oraz kategorie danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z charakteru sprawy czy pytania zgłoszonego przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Prawa Użytkownika. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych Użytkownika oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia danych osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych narusza RODO.
 5. Zgoda na działania marketingowe. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 6. Wykonywanie usług. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub świadczenia usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem niezbędnym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 
 7. Badania i analizy. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 8. Okres przechowywania danych. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 9. Udostępnianie danych. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy uprzednio zostanie wyrażona zgoda osób, których one dotyczą a przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych.
 10. Polityka cookies. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Pliki „cookies” używane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości, dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies), które są przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika oraz pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies), które są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi przeglądarki, której używasz. 
 11. Kontakt z Administratorem strony. Kontakt z Administratorem możliwy jest: poprzez wysłanie maila na adres: adv&&kupie-spolke.pl (*) (*w miejsce podwójnego symbolu & należy wstawić symbol tzw "małpy" @). Administrator zajmuje się jedynie kwestiami technicznymi dotyczącymi działania niniejszej strony www i nie odpowiada na pytania dotyczące innych spraw, które powinny być składane przez formularz kontaktowy.
 12. Akceptacja zasad. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację w całości powyższych postanowień.
Szukaj